For medlemmer

Publiceret 27.05 2019

”Det mest simple ved skovrejsning er at sætte planterne i jorden"

IFØLGE FN’S VERDENSMÅL SKAL BLANDT ANDET DEN MENTALE SUNDHED FREMMES, DER SKAL SKABES TILTAG MOD KLIMAFORANDRINGER, OG TAB AF BIODIVERSITET SKAL BREMSES. SKOVEN KAN SPILLE EN ROLLE I FORHOLD TIL DISSE, MEN DET ER IKKE SÅDAN LIGE AT REJSE NY SKOV.

Hvad enten man er den australske stat, et norsk flyselskab eller en dansk lodsejer, så er det en god idé at gøre sig nogle indledende overvejelser om sin kommende skov. Det forklarer skovbrugschef i HedeDanmark, Michael Glud.

”I forhold til klima og CO2 har skoven to facetter. Dels kan den optage CO2, dels kan den lagre CO2. Jo mere en skov vokser, desto mere CO2 suger den ud af luften. Men ingen træer vokser ind i himlen, og når træernes vækst stopper, så fungerer træerne alene som CO2-lager,” siger han og forklarer, at ønsker man at sikre størst muligt CO2-optag, så giver det mening at rejse en dynamisk skov med eksempelvis hurtigvoksende grantræer. Herved vil det desuden være muligt at opnå en positiv effekt.

”Hvis vi fælder træerne, kan vi stadig bruge dem som CO2-lager, også selv om vi propper træe ind i bygninger, bruger det som bordplader eller gulve. Og i det øjeblik du bruger træ i byggeriet, binder du ikke blot CO2. Du erstatter samtidig en anden ressource. Man har faktisk regnet ud, at det giver den dobbelte effekt,” siger Michael Glud.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.