For medlemmer

Publiceret 27.05 2019

”Det mest simple ved skovrejsning er at sætte planterne i jorden"

IFØLGE FN’S VERDENSMÅL SKAL BLANDT ANDET DEN MENTALE SUNDHED FREMMES, DER SKAL SKABES TILTAG MOD KLIMAFORANDRINGER, OG TAB AF BIODIVERSITET SKAL BREMSES. SKOVEN KAN SPILLE EN ROLLE I FORHOLD TIL DISSE, MEN DET ER IKKE SÅDAN LIGE AT REJSE NY SKOV.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem