For medlemmer

Publiceret 27.05 2019

Landmandens åndehul

Foto: Jacob Svendsen

Tekst: Jacob Svendsen

MED MINIVÅDOMRÅDE BENYTTER MAN NATURENS EGNE PROCESSER TIL AT REDUCERE UDLEDNINGEN AF KVÆLSTOF. KOM MED PÅ EN TUR TIL DE MARKER, HVOR DET HELE (MÅSKE) BEGYNDTE.

Er viben og lærken blandt himlens forårsbebudere, er denne lille vandsalamander vandhullets. På marken lidt væk vender en traktor. Den indtager omtrent samme rolle. Med sig har traktoren en gyllespreder, der sikrer, at forårets landlige odør breder sig.

Et eller andet sted kan vandsalamanderen takke netop gyllen for, at den har fået et indbydende vandhul, hvor den kan finde en eventuel legelysten mage. Vandhullet er nemlig del af et minivådområde, der er etableret for at reducere kvælstofudledningen fra mark til vandløb. Ikke langt herfra ligger et andet minivådområde, og det er et historisk et af slagsen, men mere om det senere.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.