For medlemmer

Publiceret 27.05 2019

Nu ryger stenene retur

FN’S VERDENSMÅL 14 BESKRIVER BLANDT ANDET, HVORDAN KYSTNÆRE ØKOSYSTEMER SKAL GENOPRETTES. ERFARINGER FRA EKSEMPELVIS ALS VISER, AT DET KAN GØRES FORHOLDSVIS SIMPELT.

35.000 tons sten er siden 2012 blevet lagt ud i 19 nye stenrev omkring Als. Formålet er at genskabe en unik, undersøisk naturtype, der i årtier er blevet ødelagt af stenfiskeri. Sten efter sten er således i årtier blevet hevet op langs kysterne for at blive brugt til havnemoler, kystsikringsanlæg eller andet byggeri.

“99 procent af naturtypen huledannende stenrev er forsvundet,” oplyser biolog og bestyrelsesmedlem i foreningen ”Als Stenrev”, Bo Mammen Kruse.

Han forklarer, at de nye rev gør en forskel.

”Eksempelvis silden vil gerne gyde ud over stenene. Det skaber en proteinbombe, der tiltrækker dyr, der æder sildens æg, hvilket igen tiltrækker fisk, der lever af dem, der æder af sildens æg, der igen…,” forklarer biologen og fortæller, at man blandt andet har spottet marsvin og sæler ved revene. Og at et forskningsprojekt netop undersøger sammenhængen mellem bestanden af marsvin og tilstedeværelsen af rev.

”Men der går syv til ti år, før tangskoven er vokset endeligt op, så det, vi ser lige nu, er pionerarterne,” siger Bo Mammen Kruse.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.