Hedeselskabet har ingen aktionærer eller ejere, som modtager udbytte. I stedet anvender vi en del af overskuddet fra vores forretning til at understøtte udvikling og innovation, som har potentiale til at gøre en forskel inden for benyttelse og beskyttelse af naturen.

Vi udvikler innovationsprojekter med forretningsmæssige perspektiver. Nogle projekter har fokus på traditionel, analog innovation. Andre er af digital karakter og benytter eksempelvis data, robotter eller kunstig intelligens til at forbedre effektiviteten eller øge værdiskabelsen. 

Minivådområde - Ondrup

Minivådområder

Minivådområder er små enheder, der reducerer udledning af kvælstof og fosfor på en fleksibel og billig måde, som er skånsom for miljøet. Siden 2008 har Hedeselskabet været med til at udvikle og teste minivådområder. 

Innovative højdepunkter

Skov beskytter grundvandet

Brylle Vandskov er resultatet af et strategisk partnerskab mellem Hedeselskabet, VandCenter Syd og de to kommuner Assens og Odense med fokus på skovrejsning og grundvandsbeskyttelse.

Brylle Vandskov er en helt ny måde at samarbejde om skovrejsning og grundvandsbeskyttelse.
Innovative højdepunkter

Flisaske giver værdi til skoven

Når træerne fældes og føres ud af skoven, forsvinder vigtige næringsstoffer fra skovens økosystem. For at lukke kredsløbet og sikre at næringsstofferne genanvendes, har Hedeselskabet og HedeDanmark udviklet og testet et koncept, hvor træasken bringes tilbage til skoven.

Flisasken udgør en reel værdi for skoven til glæde for både skovejer, skov og miljø.
Innovative højdepunkter

Droner på arbejde

Hedeselskabet har taget droneteknologi i brug i forbindelse med en række opgaver, eksempelvis skovinspektion, landmålinger, overvågning af vandløb og senest også til at inspicere ejendomme.

Droner er blevet et naturlig værktøj i flere af Hedeselskabets opgaver.
Innovative højdepunkter

Innovation gennem digitalisering

Hedeselskabet skaber grøn innovation gennem digitalisering. Udviklingsenheden HD GreenLab udvikler, tester og identificerer digitale løsninger med forretningsmæssig potentiale.

Fokus på digitalisering medfører produkter og ydelser, der giver værdi for kunderne.
Alternativ tekst - billedspot
Meget mere innovation

Hent vores folder "Grøn Innovation"

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med grøn innovation i Hedeselskabet og læse om vores innovationsprojekter.

Innovation er noget nyt, nyttigt og nyttiggjort, der skal skabe værdi og som på en måde skal være succesfuld for, at vi kalder det for innovation.

- Således defineres innovation i Hedeselskabet