Hedeselskabet vil skabe grøn innovation blandt andet gennem digitalisering. Det medvirker HedeDanmarks udviklingsenhed, HD GreenLab, til ved blandt andet at udvikle og teste Internet of Things (IoT)-løsninger, der er fysiske produkter udstyret med små sensorer, som kan kommunikere med omverdenen gennem internettet.

En IoT-løsning udviklet til Egedal Kommune gør det muligt for borgerne at hjælpe med at vurdere, hvornår de offentlige skraldespande skal tømmes. Ved udvalgte skraldespande kan borgere give direkte besked om, at spandene er fyldte – blot ved at trykke på en knap. Med de data kan kommunen på en mere hensigtsmæssig måde planlægge, hvornår skraldespandene skal tømmes.

HD GreenLab står også bag ideen med digitale skalapæle, der blandt andet tager afsæt i kommuner og privates problemer med skybrud og oversvømmelser. Med digitale skalapæle kan kommuner løbende få data, som de kan bruge til at forudse problemer med tilstoppede vandløb, ligesom de kan optimere grødeskæringen i åer og vandløb.

Digitalisering fotoopmåling
Sådan arbejder vi også med digitalisering

Digital fotoopmåling

Med brug af digital fotoopmåling sikrer HedeDanmark en større grad af ensartethed og kvalitet i råtræ til kunderne. Digital fotoopmåling er i dag en målemetode, som er bredt anerkendt og accepteret af dansk træindustri og danske skove.