For at lukke kredsløbet og sikre at næringsstofferne genanvendes, har Hedeselskabet og HedeDanmark udviklet og testet et koncept, hvor træasken bringes tilbage til skoven. Her indgår næringsstofferne i cyklus og medvirker til en mere ansvarlig træproduktion og til at sikre dyrkningsgrundlaget i skoven.

Flisasken fra varmeværkerne indeholder mellem 70-90 pct. af de næringsstoffer, der oprindeligt blev fjernet ved fældning og bortkørsel af træet. Flisasken udgør derved en reel værdi for skoven til glæde for både skovejer, skov og miljø. På baggrund af lang erfaring med skovdrift og maskinteknik har Hedeselskabet og HedeDanmark dermed skabt et fuldt koncept, som dækker hele askens vej tilbage fra værk til skov.

flis skov
Næringsstofferne føres tilbage

Flisaske kan gøde skovbunden

Med flisaskekoncept kan skovejere føre næringsstofferne fra flis brændt på varmeværkerne tilbage til skoven.