Hedeselskabet har taget droneteknologi i brug i forbindelse med en række opgaver, eksempelvis skovinspektion, landmålinger, overvågning af vandløb og senest også til at inspicere ejendomme.

I 2018 lancerede HedeDanmark Digital Ejendomsservice. Det er en digital løsning, som ved hjælp af droneoptagelser kan give kunder et samlet overblik over deres ejendomsportefølje i så god en opløsning, at der kan analyseres på eksempelvis tagskader, afledning af regnvand og meget andet.

Løsningen bygger på, at HedeDanmark overflyver kundens ejendom med droner udstyret med sensorer. Herfra registreres en lang række forskellige data, som blandt andet kan benyttes til at minimere driftsomkostninger og opretholde en mere præcis og effektiv økonomistyring med valide data på den enkelte ejendom for kunden. Al data fra droneoverflyvningerne samles på en ejendomsportal, som er tilgængelig for kunden og andre relevante interessenter.

Dåvildt
Sådan bruger vi også droner

Optælling af vildt

Ved brug af den nyeste teknik kan du som skovejer nu få en effektiv og hurtig optælling af hjortevildtet på din ejendom.