Minivådområder

Små enheder der reducerer udledningen af kvælstof og fosfor på en fleksibel og billig måde, som er skånsom for miljøet.

Kontakt os
Minivådområder

Hvordan etablerer jeg et minivådområde?

HedeDanmark har mange års specialiseret erfaring med projektstyring og etablering af vådområder. Læs mere om, hvordan du kan få etableret minivådområder uden større omkostninger og besvær.

Læs mere

Fakta om

- Fra et drænopland på 100 ha med et typisk kvælstoftab på 20-40 kg N/ha/år kan et minivådområde fjerne ca. 1.000 kg N/år samt 30-80 % af fosfortilførslen
- Der arbejdes med to typer minivådområder: åbne bassiner og matriceanlæg
- Matriceanlæggene er mere effektive pr. arealenhed: 0,15 ha pr. 100 ha drænopland (åbne bassiner kræver 1 ha anlæg pr. 100 ha drænopland)
- Etablering af minivådområder kan fremme den biologiske mangfoldighed i det åbne land.

minivådområder

- Etablering af minivådområder kan have en positiv effekt i forhold til jagt.
- Minivådområder kan styrke de rekreative muligheder for lokalbefolkningen.
- Etablering af minivådområder har et beskæftigelsespotentiale i de danske landområder.
- Minivådområder kan bidrage til at genskabe den naturlige forsinkelse af vandafstrømningen i landskabet og derved indgå i klimatilpasningen.