Agerholms Legat - Vild Hvede

Publiceret 22.09 2022

Er du landmand, eller elsker du bare træer? Så er der midler at hente her.

Hedeselskabet har en række legater, som kan søges af personer, institutioner eller sammenslutninger. Der er deadline for nye ansøgninger til to af legaterne 15. oktober 2022.

Søren Schelde med diplom

Bøgetræer i vestjysk mindelund forpligtiger

Fie og Søren Schelde overtog for få år siden forældrenes gård Raunkjærgaard ved Tarm. Med i købet fulgte en mindelund over familien Raunkjær, som tidligere ejede ejendommen. Familien havde været hedeopdyrkere i flere generationer og er mindet i Kongenshus Mindepark ved Viborg, men altså også her blandt træerne.

Det er et stykke historie, som følger med gården. Det forpligter også, fordi der ellers ikke er mange bøgetræer i Vestjylland. Fie og Søren er fast besluttet på at bevare stedet for eftertiden, men har også tilføjet deres egen historie til stedet.

Derfor har de fået tildelt 20.000 kroner fra E.M. Dalgas' Mindelegat.

E.M. Dalgas' Mindelegat

Legatet uddeles til støtte eller præmiering af én eller flere personer, institutioner eller sammenslutninger, der ved beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller på anden måde yder en fortjenstfuld indsats inden for de områder, der omfattes af Det danske Hedeselskabs formålsparagraf.

Legatet har ikke flere midler til uddeling.

Emilie Hansted Berning i kornmarken

Emilie brænder for arbejdet med økologiske og regenerative landbrug

Emilie Hansted Berning arbejder i Vild Hvede med at skabe de bedste betingelser for at udvikle det biodiverse, regenerative og økologiske landbrug.

Emilie har startet og medvirket til talrige initiativer til gavn for landbruget. Først i sit arbejde som landbrugsmedarbejder hos Københavns Universitets Forsøgsgårde, sidenhen i iværksætterprojekt, den rullende landhandel ‘Fællesskabt’, hvorfra hun formidlede viden om danske smålandbrug til den nordsjællandske befolkning. Senest i sit arbejde som møller og landbrugsmedarbejder hos Vild Hvede, der både har kornavl og mikromølleri.

15.000 kroner fra Agerholms legat er derfor landet hos Emilie.

Edvard og Ane Agerholms Legat

Legatet uddeles til dygtige landmænd, der er med til at gøre en forskel – som gerne vil være med til at fremme landbruget, som allerede har gjort en forskel, som måske mangler en økonomisk håndsrækning til et projekt eller blot fortjener en anerkendelse.

Næste ansøgningsfrist er 15. oktober. Her kan du læse mere om Agerholms legat og hente ansøgningsskemaet.