Hvem uddeles legatet til?
Legatet uddeles til flittige bønder, der har gjort sig særlig bemærket inden for og/eller har visioner med sit fag. Det kan være fokus på nye dyrkningsmetoder, initiativer på ejendommen, særlige klimaindsatser eller en målrettet indsats for at videreudvikle et for Danmarks traditionsbundet erhverv.

Med bønder mener vi landmænd eller personer med en stærk tilknytning til erhvervet.

Hvad er historien bag legatet?
Poul Chr. Edvard Agerholm, kaldet Edvard Agerholm, blev født den 31. marts 1889 i Thisted. Han var selvstændig slagtermester i samme by, hvortil der var knyttet den første egentlige pølsefabrik. Han bestred flere tillidserhverv inden for branchen, blev senere handlende med huder og skind og varetog assurancekassens virksomhed for Thisted.

Edvard Agerholm udførte et stort arbejde til slagterstandens gavn, og så stiftede han af Edvard og Ane Agerholms Legat, som skulle uddeles til flittige og dygtige bønder.

Da Hedeselskabet blev stiftet i 1866 med det formål at støtte bønderne i frugtbargørelse af heden, har der pr tradition været en tæt tilknytning til landbruget, og derfor har administrationen af legatet været overladt til Hedeselskabet.

Hvordan søger man?
Du kan selv søge, eller du kan indstille en person, der har gjort en særlig indsats inden for landbruget. Hvis du selv søger, er det en fordel, at du vedlægger en anbefaling.

Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning og forslagsstillere, der ønsker at afgive indstilling med hensyn til uddelingen, bedes indsende ansøgning på legatets ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan hentes her eller rekvireres på mail: legat@hedeselskabet.dk

Ansøgningen indsendes på mail til:
Bestyrelsen for Edvard og Ane Agerholms Legat
c/o Hedeselskabet

Mail: legat@hedeselskabet.dk

Vi bekræfter modtagelsen af alle ansøgninger, og har du ikke fået en bekræftelse inden for en uge bedes du kontakte os.

Hvornår kan der søges?
Vi modtager gerne ansøgninger til legatet løbende, men behandler legaterne efter disse tidsfrister:

  • 1. december 2021
  • 15. april 2022
  • 15. oktober 2022
  • 15. april 2023

Udbetaling
Legatet udbetales hvert år i juni måned, men legatmodtagerne får besked cirka en måned efter hver ansøgningsfrist.

Tilldelte legater indberettes til de danske skattemyndigheder efter danske regler på området.