Agerholms Legat - Vild Hvede

Emilie og den 'vilde hvede'

Emilie Hansted Berning og hendes kompagnon har ikke bare én men mange ambitioner med deres kornproduktion og mikromølleri 'Vild Hvede'. Næste projekt handler om formidling. For indsatsen præmieres Emilie med 15.000 kr. fra Agerholms Legat.

Emilie Hansted Berning har studeret på Kalø Økologisk Landbrugsskole, og her blev hendes interesse for bæredygtigt landbrug vakt. Hun vidste, at hun måtte arbejde med, hvordan vi får vores produktion drejet i en mere bæredygtig retning – både for produkternes og for jordens skyld. Næste stop var Naturressourcer på Københavns Universitet, hvor hun har afsluttet sin bachelor, og hvor hun mødte Ingeborg Pauls, der skulle blive hendes ’partner in crime’ i Vild Hvede. Et produktionsfællesskab, der arbejder med at bevare og udvikle kornsorter med regenerative dyrkningsmetoder. Ved siden af har Emilie Berning fokus på formidling af arbejdet.

Den spæde start
I studietiden var Ingeborg Pauls i praktik her på Nordfyn hos den biodynamiske landmand Bjarne Schaldemose, der har samlet forskellige småproduktioner på sin slægtsgård, blandt andet Vild Hvede – Ingeborg og Emilies mikromølleri og kornproduktionsprojekt med sorter som purpurhvede og mariagertobahvede, som dyrkes økologisk regenerativt, hvilket vil sige med afgræsning, permanent grønt plantedække og minimal jordbearbejdning.

For mig handlede det om trangen til at forsøge at løse nogle af de problematikker, som for mig er åbenlyse. Det er kommet sig af en tid, hvor vi har hørt rigtig meget om udfordringer med bæredygtighed, men jeg ser også, at der sker en bevægelse. Det er stadig i det små, og det er en svær udvikling, men der er lydhørhed, og der er kommet en øget interesse for fødevarer.

Emilie Berning.

For Emilie Berning handler arbejdet i lige så høj grad om at skabe inspiration og formidle viden. ”Vi er på en måde en forestilling om, hvordan kornproduktionen i Danmark kan være. Forhåbentlig inspirerer vi andre til at udvikle produktionen – ikke nødvendigvis på samme måde som os, men i en mere bæredygtig retning. 

Det handler om følelser
Hun har en ambition om, at vi alle sammen lærer mere om og genoptager et nært forhold til det at producere fødevarer. Noget, vi er kommet længere og længere væk fra i takt med, at vi er rykket ind til byerne, og landbrugene er blevet større og færre.

”For mig handler det om at formidle følelsen af at stå i en kornmark. Der er så meget poesi og kulturhistorie i det. Vi har en lang og stolt tradition for korndyrkning, men der er bare ikke ret meget litteratur, der dokumenterer det. I det hele taget er mit mål at give en sanselighed om, hvad korn er og har været. Det er i sidste ende det, der får os til at ændre holdning og adfærd – hvis vi føler noget for det,” fortæller hun.

Agerholms Legat

Emilie Hansted Berning har fået Agerholms Legat for hendes arbejde med at fremme dyrkningen af mangfoldig brødhvede gennem formidling af de mange initiativer, der foregår i korn- og melbranchen anno 2022. Det skal blandt andet blive til en bog med en masse for- skellige aktører inden for branchen og med både illustrationer, billeder og lyd.