Hedeselskabets hovedkontor 2000

Hedeselskabets hovedkontor ligger ved indfaldsvejen til Viborg på en vestvendt bakke med en smuk udsigt over byen.

Hedeselskabets hovedkontor er tegnet af  C.F. Møller, der beskriver bygningsanlægget således:

Bygningsanlægget udtrykker både en vis monumentalitet og samtidig en landskabelig tilpasning. For at udnytte den fine udsigt og på grund af terrænets form er bygningerne orienterede mod vest og syd. Hovedparten af arbejdsrummene og fællesrummene vender mod udsigten. Bygningen danner en skarptskåren skulpturel facade mod øst, hvor hovedindgangen tager imod. Det massive røde murværk med tilbagelagte vinduer bidrager til indtrykket af en solid og præsentabel virksomhed. I det indre spilles raffineret på modsætningen imellem den tunge murede basis og lette træindklædte konstruktioner. 

Hedeselskabets hovedkontor

Hedeselskabet
Klostermarken 12
8800 Viborg
Danmark