Skov er en del af Hedeselskabets DNA

Bog om 'Guld og Grønne skove'

Bogen "Guld og Grønne Skove- Københavnerplantagerne i Jylland" fortæller historien om dengang grosserer og industrifolk fra København investerede i tilplantning af heden.

100.000 kr i støtte til genudgivelse af "Guld og Grønne Skove". Bogen omhandler en periode i slutningen af 1800-tallet, hvor store ideer og driftige forretningsfolk forvandlede mager jysk hedejord til skov og mark sammen med Hedeselskabet og dermed forandrede Danmark for altid.

Jørgen Henneke har skrevet bogen ”Guld og Grønne Skove - Københavnerplantagerne i Jylland”, som indeholder 18 spændende kapitler om dengang grosserer og industrifolk fra København investerede i tilplantning af heden.

Jørgen Henneke har gennem mange år arbejdet med ledelse i byggesektoren og byplanlægning. I de senere år har han skrevet en række kulturhistoriske artikler og nu også bogen om københavnerplantagerne.

”Guld og grønne skove” omhandler Danmarks nationale genrejsning efter 1864 med særlig vægt på Dalgas’ og Hedeselskabets indsats for opdyrkning og tilplantning af jyske heder. Herunder lægges der især vægt på det københavnske borgerskabs økonomiske indsats med opkøb af hedearealer i årene 1890-1920.

skov500.

FAKTA

Bogens første oplag blev hurtigt udsolgt og Hedeselskabets støtte er givet til bogens andet oplag, der indeholder et nyt kapitel om Den borgerlige Jagt samt et orienterings- og oplevelseskort, der var savnet i første oplag.

Bogens andet oplag udkom i efteråret 2014 og kan købes hos Plusbog.dk