firmaskov2000

Firmaskov til forbedring af klimaet

"Rejsningsplan for Firmaskoven" er titlen på et nyt, tværfagligt pilotprojekt, som Hedeselskabet har støttet i 2014, og som navnet antyder, er skovrejsning omdrejningspunktet.

Skove kan nemlig betragtes som naturens egne CO2-opsamlere. Gennem deres mangeårige vækst bidrager de til at balancere den stigende udledning af menneskeskabt CO2, og dermed udgør skovrejsning en jordnær og håndgribelig mulighed for virksomheder i arbejdet med at leve op til deres samfundsmæssige ansvar.

”Rejsningsplan for Firmaskoven” er titlen på et tværfagligt pilotprojekt, hvor GROW|FOR|IT igennem etableringen af Danmarks første Firmaskov, ønsker at definere en række konkrete anbefalinger for hvordan et skovrejsningskoncept kan udformes, så det tilgodeser erhvervslivets stigende fokus på CSR, samtidig med at det imødekommer regeringens ambitiøse skovrejsningsplan.
    
Rapporten skal både kvantificere og kvalificere projektet. Der indledes med en workshop for at opstille scenarier for mulige skovtyper som kan præsenteres for repræsentanter fra enkelte større virksomhedes CSR afdelinger.

skov500.

FAKTA

Hedeselskabet har givet 200.000 kroner til udarbejdelse af rapporten, som blev færdig i maj måned 2015. I sommeren 2016 stod den første firmaskov klar.

Læs mere om GROW|FOR|IT