Minivådområde 2000

Minivådområder

Hvordan forøger landbruget produktionen pr hektar og opretholder en forsvarlig miljøprofil? I minivådområder kan op mod 42 procent kvælstof omdannes og 68 procent fosfor kan tilbageholdes og dermed mindske forureningen af søer og fjorde.

I årene 2009 - 2016 har Hedeselskabet og Orbicon arbejdet med minivådområder som et virkemiddel til at omdanne kvælstof og tilbageholde fosfor, som ledes ud med drænvand. Hovedformålet er at bidrage til en løsning på en af landbrugets allerstørste udfordringer: Forøgelse af produktionen per hektar – samtidigt med at man har en forsvarlig miljøprofil, og projektet er primært finansieret af Hedeselskabet.

Der er etableret fire minivådområder med filtermatrice, hvorfra der er indsamlet data over de seks år, og de viser en høj effektivitet. De tre ældste anlæg har i driftsperioden været i stand til i gennemsnit at fjerne mellem 26 og 42 procent af kvælstof tilført med drænvand og tilbageholdt mellem 43 og 68 procent fosfor.

Læs mere om minivådområder