Artikler

Erik Ellebæk og naturen

Erik Ellebæk har i mange år drevet et større kvægbrug på Fyn, men har for fem år siden købt en mindre ejendom tæt på…

Nye høje træer sættes i Rimmerskoven

10 ha blandet opvokset skov lidt syd for Vester Hassing er siden plantningen i 1927 blevet passet af Rimmerskovens Laug…

Livslang kærlighed til planter belønnes

Hos ægteparret Lise og Anders Holm, Haderuplund, bliver der stadig eksperimenteret med nye buske og træarter, fundet på…

Ny skov låner pladsen af børnehavebørnene

2.000 m2 ny skov hos Spjald Børnehave fylder meget og skal have otte års børnepause. Derfor har forældrebestyrelsen…