Tur gennem skovene ved Ravnholt Gods

Dato:
27-06-2019 kl. 17:00
Sted:
Jagtstuen, Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk.
Antal ledige pladser:
0
Maks. antal deltagere:
50

Kom med på besøg på en af de større fynske godser, hvis historie går tilbage til 1365.

Det smukke Ravnholt Gods på Østfyn er i dag et moderne gods med landbrug, skovbrug, jagt, boligudlejning og hotelvirksomhed med private fester, teambuilding og lignende.

Godset har et samlet areal på 2.500 ha, fordelt med 1.300 ha landbrug og godt 1.100 ha skov og ejes af godsejer Christian Sehestedt Juul, hvis familie har ejet godset gennem de seneste 250 år. Hjørnestene i den daglige drift er planteavlen, men skoven har ligeledes en væsentlig funktion.

Skovfoged Leif Lauridsen fra HedeDanmark har et indgående kendskab til skovdriften. Han tager os med på en 4-5 km vandretur i rask tempo gennem en del af skoven. På turen får vi et indblik i skovdriften og bliver klogere på alt fra de dyrkningsmæssige udfordringer, jagt, optælling med drone, fremtidstræer og skoven i forhold til generationsskifte.

leif_lauridsen_01_web.jpg

Skovdriften på godset er historisk set baseret på en høj forstlig tradition. En lidt mere speciel aktivitet i skoven er en intensiv produktion af eg med udvælgelse af ”fremtidstræer” og en årlig opstamning af disse for at kunne producere en perfekt og næsten knastfri kvalitet.

Tilmelding
Er du medlem af Hedeselskabet, kan du tilmelde dig med op til fire personer til dette arrangement. Arrangementet er gratis.

Hvis du ikke er medlem, kan du hurtigt melde dig ind her.