Skov, klima og biodiversitet

Hedeselskabets første webinar blev afholdt som et fyraftensmøde den 23. marts 2021 handlede om skov, klima og biodiversitet. Her fortalte skovbrugschef Michael Glud om, hvorfor skoven er så interessant og mere relevant end måske nogensinde, om skoven som CO2-lager ”CO2-støvsuger” og hvorfor den er særlige interessant i sammenhæng med biodiversitet, men også de dilemmaer og debatter, som han møder.
Michael har arbejdet med skovbrug, skovcertificering og skovpolitik igennem godt 30 år. Han sidder i en række bestyrelser og Miljøministerens Skovråd og deltager aktivt i den højaktuelle samfundsdebat om skovens mange funktioner.

Skov, klima og biodiversitet - se eller gense webinaret (klik herover)

Digitalt fyraftensmøde præsentation

Hent og se præsentationen fra mødet

Forslag og spørgsmål til vores møder kan mailes på webinar@hedeselskabet.dk