30. september 2021

Cirkulær bioøkonomi og genanvendelse af restprodukter

Genanvendelse af restprodukter handler om bæredygtig nyttiggørelse af de organiske og mineralske rest- og biprodukter, der er tilbage efter forarbejdning af råvarer eller spildevand i produktionsvirksomheder, forsyningsselskaber mv. Et helt afgørende arbejde i en verden med knappe ressourcer.

På vores næste digitale fyraftensmøde d. 30. september tager divisionsdirektør Peter Foged Larsen og fagspecialist Erik Ervolder Olesen os med omkring mange spændende projekter, produkter og potentialer. Det er et par særdeles erfarne herrer inden for feltet, som vil give os indblik i, hvorfor det er så altafgørende, at vi har fokus på genanvendelse, og hvordan vi arbejder med det i HedeDanmark.

Læs mere og tilmeld dig her

25. maj 2021

De fantastiske muslinger

Vidste du, at blåmuslingen er verdens mest bæredygtige fødevare (ifølge Danmarks grønne tænketank CONCITO)? Og det er bare én af dens mange fortræffeligheder. Det var et af de punkter, der blev fortalt om på vores fyraftensmøde om blåmuslinger den 25. maj 2021.

Der var indlæg fra Klaus Astrup Nielsen, projektleder og bestyrelsesformand for Blå Biomasse A/S, marinbiolog ved WSP Danmark Maren Moltke Lyngsgaard og madkonsulent Mikkel Wejdemann. Maren og Mikkel står bag bogen BLÅ, som netop er udkommet, og de sluttede mødet af med klassisk tv-køkken. Bogen er støttet med midler fra Hedeselskabet - se mere her.

Muslinger gror på liner i vandet

Hent og se præsentationen fra mødet

De fantastiske blåmuslinger - se eller gense webinaret (klik herover)

Lyden er på efter cirka 30 sekunder.

23. marts 2021

Skov, klima og biodiversitet

Hedeselskabets første webinar blev afholdt som et fyraftensmøde den 23. marts 2021 handlede om skov, klima og biodiversitet og varede 1 time. Her fortalte skovbrugschef Michael Glud om, hvorfor skoven er så interessant og mere relevant end måske nogensinde, om skoven som CO2-lager ”CO2-støvsuger” og hvorfor den er særlige interessant i sammenhæng med biodiversitet, men også de dilemmaer og debatter, som han møder.
Michael har arbejdet med skovbrug, skovcertificering og skovpolitik igennem godt 30 år. Han sidder i en række bestyrelser og Miljøministerens Skovråd og deltager aktivt i den højaktuelle samfundsdebat om skovens mange funktioner.

Skov, klima og biodiversitet - se eller gense webinaret (klik herover)

Digitalt fyraftensmøde præsentation

Hent og se præsentationen fra mødet

Forslag og spørgsmål til vores møder kan mailes på webinar@hedeselskabet.dk