Hofmansgave hovedbygning

Hofmansgave - en moderne virksomhed på toppen af Fyn

Dato:
14-09-2015 kl. 16:00
Sted:
Hofmansgavevej 27, 5450 Odense >
Antal ledige pladser:
0
Maks. antal deltagere:
46

Dette arrangement er fuldt booket - men vi optager dig gerne på en venteliste og kontakter dig hvis der kommer afbud. Mail på info@hedeselskabet.dk

Godset Hofmansgaves historie går helt tilbage til det 15. århundrede og har gennem tiden haft stor betydning for områdets udvikling. Da sidste generation af familien Hofman-Bang døde i 1959 uden at efterlade sig arvinger blev værdierne overdraget til en fond, som har til formål at støtte forskning især inden for  planteavl og landbrug, men fundatsen stiller også krav om vedligeholdelse af kulturarven.

Hofmansgave er i dag en stor moderne agroindustriel virksomhed, som blandt andet dyrker hvede, byg, majs, spinatfrø, græsfrø samt juletræer og klipper pyntegrønt. Endvidere produceres der mælk fra en højtydende malkebesætning. Endelig udlejes der et antal boliger og et større antal sommerhusgrunde ved Hasmark Strand på Nordfyn.

hofmansgave_natur.jpg

Naturområde ved Hofmansgave

Bevarelse af den særprægede nordfynske natur spiller en stor rolle for Hofmandsgave. Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk.

Et af stedets forskningsprojekter går ud på at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for effekterne af kontrolleret dræning under danske forhold. Konkret er målet, at kontrolleret dræning skal kunne anvendes som et alternativ til efterafgrøder. Hedeselskabets datterselskab Orbicon er med i projektet sammen med Aarhus Universitet, Wavin og SEGES.

På denne tur vil inspektør Dennis S. Hansen vise rundt i staldene og markerne. Oldfrue og gartner Hanne Lauesen vil stå for rundvisning i hovedbygningen og parken.

INFO

Vi mødes mandag den 14. september 2015 kl. 16.00 på gårdspladsen ved Stiftelsen Hofmansgave, Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup.

Arrangementet er gratis for Hedeselskabets medlemmer med ledsager eller gæst.

Der er plads til 46 personer, og der er åben for tilmeldinger fra den 2. juni 2015.