For medlemmer

Publiceret 29.11 2022

Hedeselskabet mener: Skovrejsning under pres

Tekst: Kommunikationsdirektør Christian Bogh

Hedeselskabet mener: Skovrejsning under pres - grundet problemfyldt offentlig administration

Gennem mere end tre år har Landbrugsstyrelsens administration af ordningen for ’Tilskud til privat skovrejsning’ skabt massive forsinkelser, og ændrede fortolkninger har gentagne gange været et tema.

Resultatet har været forvirring, usikkerhed og en voksende mistillid til Landbrugsstyrelsens administration. Det har betydet en væsentlig nedgang i antallet af ansøgere og derved også nedgang i tilplantede arealer, hvilket igen betyder mindre skovrejsning i Danmark. I 2020 var antallet af ansøgninger således 479 mod kun 381 året efter (2021). I år er tallet faldet drastisk til kun 183 – altså mere end en halvering.

En af grundene er Landsbrugsstyrelsens seneste ændring i administrationsmetoden i september 2022. Her indførte man en slags forhåndsgodkendelse af alle ansøgninger, hvor Landbrugsstyrelsen ikke foretager en fyldestgørende sagsbehandling, før der gives tilsagn. Det betyder på kort sigt, at Landbrugsstyrelsen vil lykkedes med at nedbringe deres sagsbehandlingstid på ansøgninger om tilskud til…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.