For medlemmer

Publiceret 29.11 2022

Klumme: Produktionsskov bidrager både til klimaløsningen og biodiversitet

Foto: Rasmus Bendix, Best Productions

Tekst: Laura Bjerre Jordans

Klumme af Laura Bjerre Jordans, skovfoged i HedeDanmark

Produktionsskoven har desværre fået et sort ry, der er opstået gennem misforståelser og miskommunikation om formålet. Produktionsskoven har ellers udviklet sig meget, fra primært at have ét formål til i dag at favne skoven som økosystem. Skovdyrkningsprincipperne har udviklet sig, og flersidig skovbrug er i dag mere reglen end undtagelsen.

I forbindelse med covid-19 og stadig frem til i dag, oplever vi en forsyningskrise, blandt andet på træ. Det skyldes en større efterspørgsel og enorme opkøb fra Kina, som udsulter det internationale træmarked. Vores nuværende dyrkede skove kan ikke følge med efterspørgslen, og derfor skal vi importere endnu mere fra udlandet. Det dyrkede skovareal i Danmark leverer ca. en femtedel af vores forbrug i gavntræ til byggeri og møbler (Skovstatistik 2020). Skal vi forøge vores forsyningsgrad nytter det ikke at stoppe driften af skoven og forøge vores skovareal i det langsomme tempo, vi ser i dag.

Skoven er levested for mange af Dan- marks arter, faktisk tre fjerdedele…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.