Publiceret 29.11 2022

Hedeselskabet støtter: Toppen af træviden i de schweiziske alper

Foto: Christy Yao

Tekst: Mette Meldgaard

Den ypperste ekspertise inden for trækonstruktioner skal man ud over landets grænser for at finde. For Magnus Houen var Schweiz derfor det eneste rigtige sted at tilbringe et udlandssemester. Også selv om undervisningen på schweizertysk kunne sætte en skræk i livet på selv den mest dedikerede elev.

Et tårnhøjt fagligt niveau og store krav til både undervisningen og de studerende. Det er vilkårene på det tekniske universitet ETH i Zürich. Læser man til bygningsingeniør på DTU i Danmark, er det velkendt, at det er her, man søger til, hvis man er særligt interesseret i at arbejde med træ som byggemateriale. Og det er Magnus Houen.

- Det er et større universitet med et større budget, og derfor kan de udbyde rigtigt mange, og ofte mindre, kurser. Jeg havde fx et kursus, hvor vi var tre elever og to professorer. Man skal også arbejde ret hårdt dernede, men til gengæld lærer man en hel masse, siger Magnus Houen. Med en bachelor i byggeteknologi og fuld gang i kandidaten til bygningsingeniør kunne han i Zürich dykke endnu længere ned i sin store interesse for at arbejde med synlige trækonstruktioner og udbredelsen af bæredygtigt byggeri. Det meste af undervisningen foregik på engelsk, men der var lige en anden sproglig grænse, der skulle brydes – og udfordres.

Der var enkelte kurser på tysk, som jeg ikke turde at tage. Jeg prøvede dog at møde op til et af dem, men det viste sig, at professoren underviste på schweizertysk, og så forstod jeg ingenting – og blev lidt skræmt, fortæller Magnus Houen med et grin.

Set i bagspejlet var der mindst ét af fagene, som den 26-årige kandidat godt kunne have taget på tysk. Han understreger, at man som studerende ikke skal være bange for det sproglige. Kan man dagligdagstysk og engelsk på rimelig højt niveau, skal det nok gå, som han siger.

Et semester blev til to
Semestret i Zürich levede i høj grad op til Magnus Houens forventninger, og derfor valgte han at forlænge opholdet med yderligere et halvt år. Det betød, at han også færdiggjorde sin uddannelse i byen med den postkortsmukke natur. Da han kom hjem i september 2022, manglede han således kun at forsvare kandidaten, som nu er i hus.

Fagligt har opholdet i Schweiz været en gevinst, og det har det også personligt. Det var en rigtig god oplevelse at bo i udlandet, og nu var jeg afsted i et helt år, så jeg begyndte også at føle mig som en lokal til sidst efter at have været der i så lang tid, siger Magnus Houen.

Tanken om at søge arbejde uden for Danmarks grænser, eller at blive sendt ud, er heller ikke fjern. Tværtimod har opholdet i Schweiz modnet den mulighed. Og vil man være med til de store og sjove projekter inden for trækonstruktioner, så gælder det netop om at rette blikket mod lande som Schweiz eller Norge.

Lige nu står verdens højeste træbygning i Norge, og om fire år står en endnu højere bygning efter planen færdig i Schweiz, fortæller den færdiguddannet bygningsingeniør, der samtidig oplever en stigende interesse i at bygge mere i træ i Danmark.

- Min fremtid kan være mange steder, og mit ophold i Schweiz har virkelig rykket mine grænser i forhold til at flytte til udlandet, slutter Magnus Houen.

MagnusHouenCredit Christy Yao

Magnus Houens tre gode råd til at studere i udlandet

  1. Planlæg dine kurser, så du også har tid til at rejse, og opleve det land, du skal til. Det kan fx være at have fri for kurser om fredagen, som gør det lettere at tage på lidt længere ture. Det er også en fordel at rejse tidligt i semesteret, inden for mange afleveringer hober sig op.
  2. Tag de kurser, som du har interesse for. Det er nogle gange muligt at tage kurser, som ikke udbydes hjemme i Danmark, og som giver unikke kompetencer.
  3. Prioriter din fritid. Det kan være meget fyldestgørende at få høje karakterer, men nogle gange er det vigtigere at komme ud og få nogle oplevelser. Udveksling er en fantastisk mulighed for virkelig at opleve det land, man studerer i.

Søg studielegat: Hedeselskabets grønne fremtid

Har du lyst til at søge Hedeselskabets studielegat ’Hedeselskabets Grønne Fremtid?

Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år med hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; blandt andet naturpleje, miljøforbedringer og klimatilpasning. 

I 2023 uddeler vi 18 legater á 12.000 kroner. Ansøgningsfristerne er 1. februar og 1. juli.
Du skal være medlem af Hedeselskabet for at søge legatet.

Læs mere om legatet.