Publiceret 29.11 2022

Field trip til Baltikum: Udsagn fra deltagerne

Dagene i Baltikum og indblikket i forvaltningen af skovene gjorde indtryk på de syv europæiske deltagere, der var med på turen.

Jeg har en general interesse for skov, og det baltiske marked har nogle mere attraktive jordpriser, end vi ser i Danmark. Derfor kunne det være et spændende sted at udvide skovporteføljen. Det er meget fint, at vi er afsted i en gruppe fra forskellige lande og med forskellige baggrunde. Det giver en god dynamik, at man hører spørgsmål fra andre – og så er det sjovt at rejse i en gruppe.

Johan Tesdorpf

Johan Tesdorpf, skovejer ved Odder

Det er rigtig godt, og man får nogle personlige kontakter på den her måde. De andre deltagere er søde, der er god stemning, og vi har allerede fået en masse gode snakke med hinanden og med personalet fra HD Forest. Og så har jeg fået et særdeles positivt indtryk af de baltiske lande, der er meget mere udviklede, end jeg troede.

Florian Kirchner

Florian Kirchner, direktør for skovinvesteringer hos FLE GMBH, Wien

Når man ikke har baggrund i skovbruget, så hjælper den her tur virkelig til at forstå, hvordan skovbrug fungerer. Vi ser træerne fra plantning til skovning og videre til det færdige IKEA-produkt. Det var virkelig fedt at følge. Min tanke er at lave et skovrejsningsprojekt her i Baltikum, men jeg har også fået øjnene op

Alessandro Colombo

Alessandro Colombo, italiensk privatinvestor med bopæl i København

Når man besøger savværker og kører rundt på skovvejene, er det tydeligt, at infrastrukturen er veludviklet. Skovfogederne bruger moderne redskaber og data til at forvalte skovene, og processen er meget digitaliseret. Det hjælper os til at vurdere investeringspotentialet, og jeg tror, at Baltikum kan blive et nøgleområde for os i fremtiden.

Konrad Rechberg

Konrad Rechberg, analytiker hos investeringsselskabet Aquila Capital i Hamborg

Jeg læste om turen i mit skovblad, og så tilmeldte jeg mig simpelthen bare. Man kan jo kun rose det her firma, som jeg kan forstå har rødder i Danmark. De har virkelig været venlige og gavmilde på turen.

Nikolaus von Gayling

Nikolaus von Gayling, pensioneret skovejer og skovforvalter, Baden-Württemberg

Jeg synes, at vi har fået et rigtig godt indblik i, hvordan de driver skovene herovre. Det er jo en noget mere ekstensiv drift end i Danmark. De planter mindre og lader skoven forynge sig selv. Det er nok den største forskel, jeg har lagt mærke til.

Gert Ladegaard Jensen

Gert Ladegaard Jensen, skovejer ved Jordrup