For medlemmer

Publiceret 29.11 2022

Hedeselskabet støtter: Medlemmernes projekter

Disse fem gode projekter har i oktober 2022 fået tildelt 25.000 kr. fra medlemspuljen.

SKØN NATURNÆR SKÆRSØ – EN AF DANMARKS RENESTE SØER
Mette Pedersen, Vejen
Som privat lodsejer ønsker Mette Pedersen at øge opholdsværdien for lokale og turister – især cykelfolket - ved Skærsø med opsætning af borde, bænke og shelter samt tilplantning med læplantninger og mindre klynger af træer på cirka 1 ha jord. Hermed øges tilgængeligheden til den rene badesø og dens naturomgivelser.

HEDEPLEJE PÅ TROLDE- BANKE I DEJBJERG
Tage Madsen, Danmarks Naturfond, Rudkøbing
Fonden gennemfører en stor del af naturplejen af deres 5,8 ha store fredede hedeareal, Troldebanke, ved hjælp af frivillige fra DN lokalafdeling og Ringkøbing Skjern Museums naturplejelaug. Hedearealet rummer et velbevaret system at digevolde, som har omgærdet marker i jernalderen. Endvidere er der spor efter en jættestue fra bondestenalderen. Støtten skal anvendes til en større hedeafbrænding som en del af naturplejen.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.