For medlemmer

Publiceret 29.11 2022

Menneskelig påvirkning af kronvildt

Camilla Fløjgaard, forsker og ph.d., Aarhus Universitet om den menneskelige påvirkning af kronvildt

Der er nærmest ikke noget aspekt i krondyrenes liv og færden, hvor det, vi som mennesker gør, ikke på en eller anden måde påvirker dem. Jagten er selvfølgelig en åbenlys ting, der påvirker demografien i bestandene, ligesom det påvirker dyrenes adfærd. Det samme gør fodring af dyrene. Det er både i form af den tilskudsfodring, man stiller til rådighed, og de landbrugsarealer vi har i dag, som er meget produktive. I takt med, at vi får et mildere klima, er arealerne også produktive i meget lange perioder af året, blandt andet med vinterafgrøder.

Arealer til det naturlige liv
Ud fra det økosystemperspektiv, som jeg arbejder med, er det vigtigt for biodiversiteten, at vi får skabt nogle områder, hvor der er helle. Områder, hvor naturen har førsteret, hvor vi ikke skal dyrke tømmer eller afgrøder, og hvor vi ikke skal have et eller andet udbytte i forhold til trofæer eller kød.

Biodiversiteten stadig i tilbagegang

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.