For medlemmer

Publiceret 29.11 2022

Havmiljøet og den blå omstilling gisper efter politisk handling

Leder af adm. direktør Torben Friis Lange

Miljøet i de indre danske farvande er presset, og behovet for en blå omstilling, der skal sikre havets økosystem, bliver kun større. Blot ganske få af Danmarks 119 vandområder opfylder i dag kravene til EU’s vandrammedirektiv – så noget skal gøres nu.

Hedeselskabet står allerede med en række løsninger og dokumenteret viden, men vi afventer fortsat politisk handling. Det, til trods for mange ihærdige forsøg på at få sat gang i omstillingen. Det er både utilfredsstillende og uholdbart, for som samfund kan og skal vi gøre meget mere for at få genetableret livet i vandet og på havbunden. Den situation har mennesket selv skabt ved bl.a. at fjerne sten og andre råstoffer fra havet gennem mange år.

Vi beskæftiger os dagligt med at sikre miljøet og biodiversiteten i de indre danske farvande mod iltsvind og andre negative påvirkninger fra ophobning af næringsstoffer, der udvaskes i havet. I mere end 10 år har Hedeselskabet arbejdet med opdræt af muslinger og indsamlet viden om muslingernes evne til at opsamle næringsstoffer. Potentialet i den blå biomasse er enormt, og…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.