For medlemmer

Publiceret 02.12 2019

Naturprojekt ved naturkraft

Når Naturkraft ved Ringkøbing åbner i juni 2020 kan de besøgende forvente sig en naturoplevelse lidt ud over det sædvanlige.

Naturkraft opføres på cirka 50 hektar gammel, lavtliggende agerjord, og selve centret på fem hektar vil blive omgivet af et nyudviklet, rekreativt og bynært naturområde, som indeholder søer, vandløb, vådområder, skov og blomstereng m.v.

Men udover at formidle historien om, hvordan men-nesket har påvirket naturen og give adgang til at opleve Vestjylland i komprimeret form, så arbejder Naturkraft også på andre projekter i den offentligt tilgængelige del af området. Et af projekterne skal fremme betingelserne for artsrige og levedygtige bestande af trængte insekter, især sommerfugle og vilde bier. Projektet bliver udviklet med sigte på at fremme artsrigdommen fra det for egnens agerjord typisk lave niveau til det højest mulige niveau, blandt andet ved at udnytte den tætte kobling til den tilgrænsende Vonå og de to fjordsystemer, den forbinder.

Hedeselskabet har støttet projektet, som omfatter knap en hektar i randen af de to hektar eksisterende fredskov, der kiler sig ind på den sydøstlige flanke af Naturkrafts offentligt tilgængelige areal. Det…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.