For medlemmer

Publiceret 02.12 2019

Bekymret optimist

Hvad var det for en tid, da FN’s verdensmål blev vedtaget?

Det var forberedt, da jeg trådte til, men jeg har brugt meget energi på at få handlingsplaner og diskussionen foldet ud, og det er fortsat siden da. Baggrunden var, at man havde haft Millennium-målene med fokus på det høje antal af meget fattige mennesker. Hovedmålet om at halvere antallet lykkedes på 15 år, men der voksede sig en erkendelse af, at vi ikke kan udrydde fattigdom ved at gå ad de samme veje som hidtil. Vi forstod, at presset på ressourcer og klima gør det umuligt at vækste sig ud af fattigdom på en bæredygtig måde. Så stærkt hjulpet af en større folkelig deltagelse end nogensinde før i en FN-proces, kan man forstå verdensmålene som en erkendelse, der endelig blev nået og fik tilslutning af mere eller mindre begejstrede lande. Det er nok det mest radikale udspil, FN har præsenteret, men vi var og er også helt ude på kanten.

Hvorfor lige på det tidspunkt?
Vi har kendt problemerne, som verdensmålene illustrerer længe, men med den kendsgerning, at rigtig mange kinesere blev trukket ud af fattigdom, blev det samtidig tydeligt, at verden…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.