For medlemmer

Publiceret 02.12 2019

Grødeskæring

Små vandløb udgør på landsplan cirka 75 procent af samtlige målsatte vandløb, og i mange af løbene anven-des grødeskæring for at sikre vandføringsevnen. Men der findes stort set ingen systematisk dokumentation af, hvordan forskellige metoder og tidspunkter påvirker vandføringsevnen og den økologiske tilstand.

Hedeselskabet har givet støtte til projektet ”Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb”, som har til formål at undersøge effekterne af forskellige former for grødeskæring. Der måles på vandføringsevne og miljøtilstand i små vandløb for at identificere, hvordan forskellige grødeskæringsmetoder og -tidspunkter bidrager til at nå formålet med grødeskæringen, nemlig at lede vand væk fra landbrugsarealerne.

Projektet er banebrydende, da det som det første af sin art tilfører nødvendig ny og dokumenteret viden om effekter af forskellige grødeskæringsmetoder og -terminer på vandføringsevne og miljøtilstand i små danske vandløb. Projektets resultater vil skabe grundlag for mere realistiske forventninger til grødeskæringens effekter på vandføringsevnen og på mulighederne for målopfyldelse. Dermed sikres ny og databaseret viden til landbrug og myndigheder til nytte for forvaltning af både afvandingsinteresser og miljøtilstanden.

Det er et fireårigt projekt, som løber fra 2019-2022, og forsøget gennemføres på 65…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.