For medlemmer

Publiceret 02.12 2019

Grødeskæring

Små vandløb udgør på landsplan cirka 75 procent af samtlige målsatte vandløb, og i mange af løbene anven-des grødeskæring for at sikre vandføringsevnen. Men der findes stort set ingen systematisk dokumentation af, hvordan forskellige metoder og tidspunkter påvirker vandføringsevnen og den økologiske tilstand.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem