For medlemmer

Publiceret 02.12 2019

Innovationskraften er sluppet løs

Hvad tænkte du om vedtagelsen af 17 fælles mål for hele verden?

Arbejdet begyndte sådan set allerede tilbage i 2000, da Millennium-målene blev vedtaget, og de har også haft en positiv effekt, men de fik slet ikke den samme folkelige opbakning. Fra Chr. Hansen bakkede vi op om de 17 verdensmål, men jeg havde ingen anelse om, at de ville blive så folkelige og blive taget op af den private sektor i den grad, som er sket. Det har overrasket mig positivt.

Oplever du, at de reelt flytter noget?
Hvis vi gerne vil gøre noget godt for verden, bliver vi nødt til at vide, hvor vi skal arbejde hen, og de har skabt den ramme. De 17 mål er meget overordnede, men i delmålene er der rigtig meget gods at hente. De har gjort en positiv forskel, fordi de gør arbejdet konkret. Vi har for eksempel indgået en aftale med den humanitære organisation CARE Danmark og Danida om en indsats for naturlig plantebeskyttelse i Kenya. At vi alle tre arbejder ud fra verdensmålene har gjort det nemmere at indgå et partnerskab på tværs.


Hvordan har verdensmålene indflydelse på jeres organisation?
Vi har…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.