For medlemmer

Publiceret 02.12 2019

Vi inspirerer, vi løfter ikke pegefingre

Kan du huske, hvad du tænkte, da FN’s 17 verdensmål blev vedtaget?

Jeg synes, det var ret fantastisk. Der går en kolossal inddragende og diplomatisk proces forud, og at verden satte sig sammen og blev enige om mål og retning, er ret stort. Uanset om man er uland eller iland, uagtet kultur og religion, blev man enige. Jeg synes, målene er ret smukke – de hænger sammen på kryds og tværs, og du er nødt til at arbejde med alle mål for at løfte ét. Jeg var på Danmarks vegne også ret stolt over, at der sad en dansker for bordenden i generalforsamlingen, da målene blev vedtaget.

Hvilken forskel, mener du, de har gjort?
De har givet os en fælles retning og en fælles spillebane, uan-set om man er institution, virksomhed, borger eller politiker. I Danmark er det gået ret godt med udbredelse af kendskabet, og jeg oplever også, at vi reelt flytter noget. Nogle gange kan man have en fornemmelse af, at der bare bliver snakket og snakket, men vi må være bevidste, før vi kan handle, og det begynder så småt at ske. Der er også nedsat et 2030-netværk på tværs af alle de politiske partier i Folketinget, hvor jeg sidder i 2030…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.