For medlemmer

Publiceret 02.12 2019

Skoven som CO2-binder

DEN 30. SEPTEMBER 2019 UDKOM BOGEN ’KLIMA-SKOVEN – ET EFFEKTIVT REDSKAB TIL HÅNDTERING AF CO2-PROBLEMET’, SOM BLANDT ANDET HEDESELSKABET HAR STØTTET UDGIVELSEN AF.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem