For medlemmer

Publiceret 02.12 2019

Skoven som CO2-binder

DEN 30. SEPTEMBER 2019 UDKOM BOGEN ’KLIMA-SKOVEN – ET EFFEKTIVT REDSKAB TIL HÅNDTERING AF CO2-PROBLEMET’, SOM BLANDT ANDET HEDESELSKABET HAR STØTTET UDGIVELSEN AF.

Bag bogen ’Klimaskoven’ står seniorforsker Palle Madsen, Ph.d. Anders Tærø Nielsen, skovrider Per Hilbert fra branchefællesskabet Skovdyrkerne samt skovrider Esben Møller Madsen, der har arbejdet med praktisk skovdrift i Danmark og udlandet i mere end 40 år.

Ifølge forfatterne håndteres klimaudfor-dringer og reduktion af CO2-belastning bedst gennem udvikling af klimaskove. Det er skove, der drives bæredygtigt, og hvor driften kombinerer en høj tilvækst med en stor variation og kontinuitet i naturen. På den måde opnår man både en høj CO2-binding og mange levesteder for både dyr, insekter og svampe.

Den danske CO2-udledning vil kunne reduceres med 30 procent ved at øge det danske skovareal, så det kommer til at udgøre en fjerdedel af Danmarks areal – det svarer til 490.000 hektar ny skov.

Skovrejsning og anvendelse af biomasse har været en del i vælten hen over efteråret, og især i skovkredse har denne bog også været diskuteret. Vi har spurgt én af bogens forfattere, Esben Møller, hvorfor denne bog er aktuel, og hvordan han forholder sig…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.