For medlemmer

Publiceret 02.12 2019

Folk siger ikke nej til verdensmålene

I SENSOMMEREN 2019 INTRO-DUCEREDE ORBICON DIALOG-VÆRKTØJET ’MYLIUS’, SOM KAN HJÆLPE VIRKSOMHEDER TIL AT FÅ OVERBLIK OVER OG ARBEJDE KONKRET MED VERDENSMÅLENE.

Hvordan arbejder Orbicon med verdensmålene?
For vores eget vedkommende har vi set muligheden for at koble verdensmålene til vores ydelser. På den måde er det nemmere at gøre målene mere håndgribelige for vores kunder – og gøre det tydeligt hvorfor det er godt at have en rådgiver med i sine projekter og processer. Hvis man vil arbejde med verdensmålene – og det mener vi som bæredygtig, rådgivende virksomhed selvfølgelig giver mening, så kræver det tværfaglig sparring, overvågning og involvering af specialister. 

Hvad kan ’Mylius’ tilføre?
Visionen er at hjælpe kunder med at foretage handlinger med udgangspunkt i verdensmålene, at følge op på dem og komme videre med dem. Vi synes, at vi har et rigtig godt produkt, men det kan som sådan ikke noget i sig selv. Det er et dialogværktøj, som også hjælper med at facilitere den dialog. Det er med til at konkretisere bæredygtige løsninger, og det er ikke en nem øvelse, men Mylius kan hjælpe til at bevare overblikket. Så Mylius kan ikke fikse noget, men det er en hjælp til…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.