For medlemmer

Publiceret 28.05 2018

Projekt skal opklare bille-mysterium

Det store problem ved svampen Neonectria er ikke, at dens navn gør, at man slår knuder på tungen. Det største problem er, at den lille svamp kan være en trussel mod den store danske eksport af juletræer og pyntegrønt.

Neonectria er således en svamp, der kan forvolde så store skader på ædelgran, at træerne i værste fald dør. Alene i 2013 blev det anslået, at svampen gjorde skader for 50 mio. kroner. Hedeselskabet støtter derfor et projekt, der forsøger at tilvejebringe viden om svampen og bekæmpelsesmuligheder af den. Første del af projektet, der tidligere er blevet omtalt her i Vækst, handlede alene om svampen neonectria. Der opstod imidlertid bekymring om, hvorvidt ædelgranbarkbillen (Cryphalus piceae) kan have betydning for, om træer bliver angrebet af neonectria. Derfor beskæftiger anden del sig med ædelgranbarkbillen og om der er eventuelle sammenhænge mellem billen og neonectria.

Ædelgranbarkbillen holder mest af at opholde sig mod syd, men er altså også kommet til Danmark. Mod syd har ædelgranbarkbillen to-tre generationer om året. I løbet af 2017 har eksperter blandt andet undersøgt, om det også er tilfældet her lidt længere mod nord. Dette kan nemlig have stor betydning for ædelgranbarkbillens fremtidige skadelighed. De foreløbige undersøgelser peger på, at ædelgranbarkbillen…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.