For medlemmer

Publiceret 28.05 2018

Frivillige fik hjælp til at pleje fredskov

Total forklarer, hvorfor naturelskere og ikke mindst botanikere er vilde med Allindelille Fredskov: Selvom skoven kun er 57 hektar, så er 25 procent af alle Danmarks plantearter fundet her.

I 2011 købte Danmarks Naturfond Allindelille Fredskov for at bevare den artsrige flora og fauna. Og det er ikke mindst takket være en gruppe frivillige, der sørger for at pleje det værdifulde naturområde. De frivillige kan i år se frem til, at deres store arbejde bliver lidt mere overkommeligt. Hedeselskabets medlemspulje har således givet økonomisk støtte til en fingerklipper, der kan bruges til at klippe græs og anden vegetation.

Fingerklipperen bliver anvendt om sommeren, når græsset står højt, men allerede i foråret smøger de frivillige ærmerne op. Her bliver blade, grene og kviste revet væk, så det blandt andet er muligt at slå græsset om sommeren med fingerklipperen. Dette stykke arbejde kaldes for “fagningen”. Både fagningen og klipningen af græsset går i øvrigt ud på at fjerne næringsstoffer fra sletterne i skoven, og dermed give vilde blomster og planter de bedste betingelser.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.