For medlemmer

Publiceret 28.05 2018

Blå biomasse

Vækst dykker ned i havets nye muligheder

Fra land til vand til land
Når grise og køer indtager føde, kommer der også noget ud den anden vej. Gyllen havner blandt andet på markerne, men en del af næringsstofferne havner i vores farvande. Blandt andet ifølge en rapport fra DTU er overskydende næringsstoffer og især kvælstof fra land den største trussel mod miljøtilstanden i danske, kystnære farvande.

Som noget helt nyt bliver næringsstofferne nu ført tilbage til dyrene. Det sker ved at tilføre et ekstra led, nemlig blåmuslinger, og på den måde skabe et kredsløb. Blåmuslinger optager næringsstofferne i vandet for senere at blive høstet og lavet om til dyrefoder. Næringsstoffer, der oprindeligt er tabt fra land, bliver altså ført tilbage til land.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.