For medlemmer

Publiceret 28.05 2018

Genanvendelse ligger i DNAét

FISKEAFFALDRESTER, TEGL, CHIPS OG SLAM.  GENANVENDELSE HAR MANGE ANSIGTER. HOS HEDE-DANMARK KENDER MAN DE FLESTE GENNEM MANGE ÅRS  ARBEJDE MED RESSOURCEGEN ANVENDELSE, FORTÆLLER OMRÅDEDIREKTØR SUNE AAGOT SCKERL.

Et nyt miljøcenter skal være med til at gøre HedeDanmark endnu dygtigere til at skabe værdi ud af restprodukter. Virksomheden har således erhvervet sig 22 hektar jord og 15.000 kvadratmeter bygninger ved byen Stoholm cirka 20 kilometer vest for Viborg, hvor centeret skal ligge.

”Miljøcentret er helt i tråd med et ønske om i højere grad at kunne forædle og forarbejde restprodukter til værdifulde produkter til gavn for eksempelvis landbruget, samtidig med at det understøtter HedeDanmarks interesse i at varetage genanvendelse af jord. Med miljøcenteret positionerer vi os således som måske den vigtigste spiller inden for genanvendelse af restprodukter set i et cirkulær perspektiv”, siger Sune Aagot Sckerl, der leder HedeDanmarks afdeling for Miljø og Genanvendelse.

På grunden er en lukket lergrav med plads til cirka to millioner tons jord, og blandt bygningerne et gammelt teglværk. Med centeret ønsker HedeDanmark at udvide sit arbejde med især modtagelse af jord, både forurenet jord til rensning men også ren jord til opfyld af den tidligere benyttede lergrav, salg…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.