Landbrug ved Framlev

Publiceret 31.03 2022

To unge landmænd hædres for deres indsats og arbejde med jorden

Der er uddelt legatportioner fra Edvard og Ane Agerholms Legat til flittige unge bønder - her er to unge mænd, der lever helt op til kravet.

Christian Højgaard Weigelt
Christian Højgaard Weigelt har modtaget legatet for sin vedholdende indsats for sin bedrift og sit fremadrettede arbejde med regenerativt landbrugsmetoder. Da han sidder med diplomet i hænderne, er han oprigtig taknemmelig. Ikke over at modtage pengene, men for at modtage et hædersbevis for sin indsats. Og så hæfter han sig ved, at der står ’bønder’ på diplomet. Det er nemlig det, han ser sig selv som – en bondemand, der tror på, at landbruget på mange områder skal søge tilbage til hans bedsteforældres tid.

Læs mere om uddelingen her.

Christian Højgaard Weigelt og familie

Søren Havgaard Christensen
Søren Havgaard Christensen har altid vidst, at han gerne ville arbejde som landmand, og med marken som sit fokus tog han en landbrugsfaglig uddannelse og blev efterfølgende ansat som driftsleder på Klitgård ved Hals. Det var ejeren her, der skubbede på med tankerne om Conservation Agriculture, i daglig tale CA. CA er en produktionsmetode, som er kendt fra blandt andet Nord- og Sydamerika, Australien og England, hvor markerne tilsås i stubben og derfor hverken pløjes eller harves.

Læs mere om uddelingen her

Diplomoverrækkelse_ErikVoigt_SørenHavgaardChristensen

Edvard og Ane Agerholms Legat

Legatet uddeles til flittige bønder, der har gjort sig særligt bemærket inden for og/eller har visioner med sit fag. Det kan være fokus på nye dyrkningsmetoder, initiativer på ejendommen, særlige klimaindsatser eller en målrettet indsats for at videreudvikle et for Danmarks traditionsbundet erhverv.

Der er deadline for nye ansøgninger til legaterne den 15. april 2022.