Diplomoverrækkelse_ErikVoigt_SørenHavgaardChristensen

Arbejdsom og ambitiøs ung landmand får legat som påskønnelse

Søren Havgaard Christensen, Jerslev, har modtaget 20.000 kr. fra Edvard og Ane Agerholms Legat, som tildeles ’flittige og dygtige bønder’.

Flittig og dygtig er svær at komme udenom, når det gælder denne ambitiøse unge landmand. Han burde også have fået et legat for sin store tålmodighed og vedvarende nysgerrighed til selv at undersøge, prøve sig frem, konstatere ’Nå, det gik ikke – så prøver vi på en anden måde’ eller ’Nå, det ser lovende ud – gad vide om det er vejen frem, og gad vide om man også kan gøre det sådan her’. Det er i hvert fald den fremgangsmåde, som Søren har praktiseret.

Søren Havgaard Christensen har altid vidst, at han gerne ville arbejde som landmand, og med marken som sit fokus tog han en landbrugsfaglig uddannelse og blev efterfølgende ansat som driftsleder på Klitgård ved Hals. Det var ejeren her, der skubbede på med tankerne om Conservation Agriculture, i daglig tale CA. CA er en produktionsmetode, som er kendt fra blandt andet Nord- og Sydamerika, Australien og England, hvor markerne tilsås i stubben og derfor hverken pløjes eller harves.

Tidsbesparelse er en drøm
"Mange tror, at der er meget tid at spare ved at dyrke på denne måde. Det er der på sin vis også. Der spares klart tid på etablering af afgrøder. Oftest bruges den tid dog for mit vedkommende på mange gåture over markerne for at observere og gå dem igennem og hele tiden arbejde med at vælge de rette tidspunkter for sprøjtning. Og i det hele taget vurdere om sprøjtningen overhovedet bør foretages. Er den rentabel? Hvad siger forsøgene? Er der ’nok i den’ eller slukker jeg blot en lille brand nu, men starter en ond cirkel, der forårsager en lidt større brand, der skal slukkes næste år?," fortæller Søren Havgaard Christensen og fortsætter:

 Hele samspillet mellem jordens organismer, store som små, er uhyre vigtigt, og beslutningerne om hvad der gøres i marken, foretages så vidt muligt altid med det i baghovedet.

Angus kvæg som snegledræber
Søren d
river i dag 750 hektar, hvoraf de 450 ha er lejet jord ved Frederikshavn, og de resterende 300 ha er fordelt på to nabogårde i Jerslev, hvor familien bor på den ene. Det hele drives af Søren alene suppleret med løst ansatte i de travle perioder. Familien er i den grad også en uvurderlig og uundværlig hjælp. Udover planteavlen findes der også en besætning af de selvstændige og nemme Angus kvæg. Ca. 120 dyr i alt. Dyrene afgræsser engarealer den første del af året, og den andel del af året er de en del af hele CA-princippet, hvor de afgræsser gamle frøgræsmarker. Det sker blandt andet som led i bekæmpelse af snegle i markafgrøderne, men også som hjælp til omsætning af næringsstoffer og helt basalt at komme tilbage til de naturlige processer, der var engang.

Metoderne forfines
Søren eksperimenterer stadig med at forfine metoderne, så de matcher de danske forhold. Meget finder han frem ved at læse om det, men familien giver også sit indspark og plads til dialogen.

Søren Havgaard Christensen modtager 20.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms Legat som et lille starttilskud til at realisere drømmen om en ny kornlade. Det er Helle Havgaard Christensen, der har indstillet sin søn til legatet.

Diplomoverrækkelse

Erik Voigt (tv), ambassadør for Hedeselskabet, overrækker beviset for, at Søren Havgaard Christensen har modtaget 20.000 kr. fra Edvard og Ane Agerholms Legat.

Om Edvard og Ane Agerholms Legat
Legatet administreres af Hedeselskabet og har til formål at støtte flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad. Legatet uddeles i portioner på 10.000 kr. eller mere.

De næste deadline for ansøgninger er 15. april og 15. oktober 2022. Oplysning og ansøgningsskema kan hentes her.