MagnusHouenCredit Christy Yao

Publiceret 25.11 2022

Studielegat til studerende

I 2023 uddeles Hedeselskabets studielegat "Hedeselskabets Grønne Fremtid" til 18 studerende, som skal på et halvt eller helt års studie- eller praktikophold i udlandet. Læs her om to af de tidligere legatmodtagere.

Legatmodtager Magnus Houen på toppen af bjerget

Interview med Magnus Houen

Et tårnhøjt fagligt niveau og store krav til både undervisningen og de studerende. Det er vilkårene på det tekniske universitet ETH i Zürich. Læser man til bygningsingeniør på DTU i Danmark, er det velkendt, at det er ETH, man søger til, hvis man er særligt interesseret i at arbejde med træ som byggemateriale. Og det er Magnus Houen, som endte med at tilbringe et helt år i byen med den postkortsmukke natur. 

Majsanalyse på stedet

Rejsebrev fra Philip Holger Lindholt Coenen

Philip Holger Lindholt Coenen læser til civilingeniør i Miljøledelse og Bæredygtighed på Aalborg Universitet. Lige nu er han i praktik ved Cornell University i Ithaca, New York, hvor han er en del af en forskergruppe, der forsker i bl.a. udbytteestimering fra droner og satellitter, drivhusgasudledninger fra marker, værdi af gødning og udvikling af KPI’er for bæredygtigt kvægbrug. Han har vandret rundt i majsmarker, udtaget planter til forsøg, foretaget målinger af CO2, CH4 og N2O og meget mere.

Drømmer du om et udlandsophold i 2023?

Søg studielegat: Hedeselskabets Grønne Fremtid

Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år med hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; blandt andet naturpleje, miljøforbedringer og klimatilpasning. 

I 2023 uddeler vi 18 legater á 12.000 kroner. Ansøgningsfristerne er 1. februar og 1. juli.
Du skal være medlem af Hedeselskabet for at søge legatet.