Pilip Holger Lindholt Coenen

Philip Holger Lindholt Coenen

Civilingeniør i Miljøledelse og Bæredygtighed, Aalborg Universitet

Pilip Holger Lindholt Coenen
Studieophold på Cornell University i New York USA

Philip Holger Lindholt Coenen

Det er vigtigt at undersøge mulige potentialer for en grøn omstilling af landbruget. Denne omstilling vil jeg gerne være med til at præge, så vi fortsat kan dyrke jorden i Danmark, nyde naturen og være verdensførende indenfor kvalitetsfødevarer.

Med erfaringer fra USA håber jeg at bidrage med min egen personlige udvikling og til gavn for de mulige projekter, jeg kan arbejde med i Danmark, fx miljøvurderinger af bestemte afgrøder eller animalske produkter, herunder livscyklusanalyser eller bæredygtighedsanalyser.  

Analyse i marken med majs

Rejsebrev

18. november 2022

Kære Hedeselskabet,

Jeg har nu befundet mig i USA i et par måneder og allerede oplevet mere, end jeg turde drømme.

Siden starten af september har jeg boet i Ithaca, New York, hvor Cornell University hører til. Jeg er blevet en del af en multikulturel og multidisciplinær forskningsgruppe, der alle forsker i bl.a. udbytteestimering fra droner og satellitter, drivhusgasudledninger fra marker, værdi af gødning og udvikling af key performance indicators for bæredygtigt kvægbrug. Jeg arbejder selv med hvordan estimering af drivhusgasudledninger kan præciseres ved at bruge kvælstofbalancen fra markniveau, og forhåbentlig kan det i fremtiden bruges til at estimere udledningerne fra en malkekvægsbedrift.

Undersøgelser i majsmarkerne
Undervejs i mit praktikophold har jeg vandret rundt i majsmarker og udtaget randomiserede planter til kontrolforsøg, jordprøver og foretaget målinger af CO2, CH4 og N2O udledninger. Disse prøver bliver brugt til at måle kvælstofoptaget i planterne og drivhusgasudledningerne, baseret på forskellige gødningstyper og kultiveringsmetoder. Det interessante ved disse forsøg er de forskellige potentialer for at reducere udledningen af den potente drivhusgas, lattergas (N2O).

Bæredygtig mælkeproduktion
Derudover har jeg været til konference i Baltimore, Maryland, hvor jeg har deltaget i flere præsentationer om bl.a. carbon credit markedet, nitrogenkredsløbet og mulighederne for landmænd i USA, der kan og vil dyrke mere bæredygtigt landbrug i fremtiden. Alt i alt lærer jeg en masse omkring den grønne dagsorden for landbruget i USA, især New York, og hvordan de vil forsøge at skabe en mere bæredygtig mælkeproduktion.

Fællesskab med stor grad af faglighed
Jeg været så heldig at få tilbudt et værelse ved et fraternity, der har fokus på det sociale og faglige indenfor landbruget. Her har jeg haft muligheden for at lære endnu mere om amerikansk landbrug, samt hvordan det er at være studerende og samtidig en del af ’greek life’ på campus. Sammen med de 35 stykker, jeg deler hus med, har jeg deltaget i flere ekskursioner, herunder besøgt flere kvæggårde, en enkelt æbleplantage, samt deltaget i ’World Dairy Expo’ i Madison, Wisconsin, i flere dage. Derudover har jeg set Niagara Falls og Washington DC og i skrivende stund planlægger jeg en tur til New York City.

Dette praktikophold er uden tvivl noget, jeg vil huske, og de mange erfaringer vil jeg tage med mig videre i mit kommende arbejdsliv. Til sidst vil jeg gerne takke Hedeselskabet for at have bevilget mig et legat, der har gjort dette ophold muligt.

 

De bedste hilsner

Philip Holger Lindholt Coenen

Drømmer du om et udlandsophold i 2023?

Søg studielegat: Hedeselskabets Grønne Fremtid

Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år med hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; blandt andet naturpleje, miljøforbedringer og klimatilpasning. 

I 2023 uddeler vi 18 legater á 12.000 kroner. Ansøgningsfristerne er 1. februar og 1. juli.
Du skal være medlem af Hedeselskabet for at søge legatet.