Bakket landbrugslandskab

Publiceret 30.09 2021

Støttemuligheder fra Hedeselskabets legater

I Hedeselskabet har vi en lang tradition for at hjælpe andre. Både gennem vores mange uddelinger i foreningen, men også gennem en række legater, der administreres af Hedeselskabet.

Måske har du selv brug for det eller måske kender du nogen, hvor du har tænkt, at netop det arbejde, de udfører, burde præmieres. Og det er lige netop det, vi gerne vil støtte.

En støtte som vi håber kommer positivt tilbage i fremtiden til gavn for både naturen og miljøet.

Med deadline den 1. december indkaldes ansøgere til nedenstående to legater.

Bakket landbrugslandskab

Edvard og Ane Agerholms legat

Legatet bruges til at støtte flittige og dygtige landmænd, der er med til at gøre en forskel – som gerne vil være med til at fremme landbruget, som allerede har gjort en forskel,  som måske mangler en økonomisk håndsrækning til et projekt eller blot fortjener en anerkendelse.

Enrico Mylius Dalgas

E.M. Dalgas’ Mindelegat

Legatet er til støtte eller præmiering af én eller flere personer, institutioner eller sammenslutninger, der ved beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller på anden måde yder en stor indsats inden for disse områder.