Platform ved Spejderne i bredballe

Publiceret 11.07 2022

God sommer med støtte fra Hedeselskabet

Hedeselskabet tager del i udviklingen af naturen, miljøet og samfundet til gavn for nuværende og fremtidige generationer. Vi benytter en del af overskuddet efter skat til uddelinger og innovation. 

I Hedeselskabet er der en tradition for at uddele midler til såvel større projekter med et omfattende potentiale som mindre initiativer funderet i det lokale engagement. I første halvår af 2022 har der været høj aktivitet på alle uddelingsmulighederne - her tager vi en runde med de seneste uddelinger:

Fordeling af gydegrus i Køge Å

Medlemspuljen

I Køge Sportsfiskeforening samles medlemmerne ikke kun om at kaste en snøre ud i vandet, men også for sammen at knokle en hel varm sommerdag med restaurering af del af å-strækningen som her ved Spanager, Køge Å. Projektet er støttet via Hedeselskabets medlemspulje. 

Landskab på Samsø

Uddelinger

I august 2022 udkommer bogen "Naturen set fra Samsø – Landskaber og natursyn i forandring". Hedeselskabet har givet støtte til bogen om formidling af Samsøs skønne natur. Bogen er samtidig en præsentation af en række dilemmaer i benyttelse og beskyttelse af naturgrundlaget - dilemmaer der ikke kun gælder for Samsø, men for flere steder i Danmark.

Kaare Laren og Hans Peter Hjerl i marken

Edvard og Ane Agerholms Legat

Landmand og selvstændig mælkeproducent Kaare Larsen, Gilleleje, begyndte for 10 år siden en rejse med Conservation Agriculture som en inspirerende, men arbejdskrævende rejsekammerat. For det arbejde belønner Hedeselskabet ham med Agerholms Legat.

Diplomoverrækkelse til Christian Danneskiold Lassen

E. M. Dalgas' Mindelegat

Selv om bygningerne har mere end 700 års historie bag sig, drives Holmegaard og Juellinge Godser og de omkringliggende arealer med fokus på nutidig bæredygtighed, ansvarlighed og økonomi. Hedeselskabet har valgt at anerkende indsatsen med tildeling af E.M. Dalgas’ Mindelegat.

Søg støtte

Uddelinger og legater

I Hedeselskabet benytter vi en del af overskuddet fra vores forretning til at tage del i udviklingen af naturen og miljø - til gavn for nuværende og kommende generationer. Vi støtter projekter, der gør en forskel i forhold til benyttelse og beskyttelse af naturen, vi uddeler midler via medlemspuljen, og vi uddeler legater.