Grøn mark

Arbejde med dokumentation af dyrkningsformen CA præmieres

Landmand og selvstændig mælkeproducent Kaare Larsen, Gilleleje, begyndte for 10 år siden en rejse med Conservation Agriculture som en inspirerende, men arbejdskrævende  rejsekammerat. For det arbejde belønner Hedeselskabet ham med 50.000 kroner fra Agerholms Legat.

Conservation Agriculture (CA) beskriver et dyrkningssystem, der omfatter minimal jordbearbejdning, permanent jorddække med planterester eller levende planter og alsidige sædskifter og herunder samdyrkning af afgrøder og udbredt brug af efterafgrøder.

Kaare Larsen ser tydeligt alle de positive ting CA-formen giver på biodiversitet, mindskning af jorderosion, dokumenteret CO2-binding i jorden og en 40-50% brændstofbesparelse med mindre pesticid forbrug.

Gennem de 10 års arbejde med CA har han blandt andet holdt oplæg for regeringen om CA, siddet i bestyrelsen for FRDK (Foreningen for reduceret jordarbejde i Danmark) og via netværk og kontakt til andre foreninger været med til at udbrede kendskabet og dokumentationen for CA.

Jeg har søgt Agerholms Legat for at kunne investere i teknologi til at forfine mit arbejde med dyrkningsforman CA, hvor formålet er at fremme den stabile og sunde jord.
Kaare Larsen

Kaare larsen i stalden

Kååre Larsen i stalden. Foto: FRDK.

Støtte til maskinudvidelse
Kaare Larsen modtager 50.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms Legat for hans initiativer inden for Conservation Agriculture. Han forventer, at pengene skal anvendes som hjælp til køb af en halmstrigle eller en gødningsspreder med GPS, således at gødningsudbringningen kan optimeres i forhold til arealernes aktuelle behov.

Søg støtte

Edvard og Ane Agerholms Legat

Legatet administreres af Hedeselskabet og har til formål at støtte flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad. Legatet uddeles i portioner på 10.000 kr. eller mere.

De næste deadline for ansøgninger er 15. april og 15. oktober 2022.