Kaare Laren og Hans Peter Hjerl i marken

Arbejde med dokumentation af dyrkningsformen CA præmieres

Landmand og selvstændig mælkeproducent Kaare Larsen, Gilleleje, begyndte for 10 år siden en rejse med Conservation Agriculture som en inspirerende, men arbejdskrævende rejsekammerat. For det arbejde belønner Hedeselskabet ham med 50.000 kroner fra Agerholms Legat.

Conservation Agriculture (CA) beskriver et dyrkningssystem, der omfatter minimal jordbearbejdning, permanent jorddække med planterester eller levende planter og alsidige sædskifter og herunder samdyrkning af afgrøder og udbredt brug af efterafgrøder.

Kaare Larsen ser tydeligt alle de positive ting, CA-formen giver på biodiversitet, herunder mindskning af jorderosion, dokumenteret CO2-binding i jorden og en 40-50% brændstofbesparelse med mindre pesticid forbrug.

Gennem de 10 års arbejde med CA har han blandt andet holdt oplæg for regeringen om CA, siddet i bestyrelsen for FRDK (Foreningen for reduceret jordarbejde i Danmark) og via netværk og kontakt til andre foreninger været med til at udbrede kendskabet og dokumentationen for CA.

Jeg har søgt Agerholms Legat for at kunne investere i teknologi til at forfine mit arbejde med dyrkningsformen CA, hvor formålet er at fremme den stabile og sunde jord.
Kaare Larsen

Diplomoverrækkelse til Kaare Larsen

Støtte til maskinudvidelse
Kaare Larsen modtager 50.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms Legat for hans initiativer inden for Conservation Agriculture. Han forventer, at pengene skal anvendes som hjælp til køb af en halmstrigle eller en gødningsspreder med GPS, så gødningsudbringningen kan optimeres i forhold til arealernes aktuelle behov.

Hedeselskabets lokale ambassadør, Hans Peter Hjerl (tv), besøgte sammen med fagspecialist Erik Ervolder Olesen (th), HedeDanmark, Kaare Larsen og overrakte diplomet som det synlige bevis for uddelingen af legatet til Kaare.

De var med rundt på markerne og med selvsyn kunne de konstatere, at der var et rigt liv i jorden blot ved at tage et enkelt spadestik.

Søg støtte

Edvard og Ane Agerholms Legat

Legatet administreres af Hedeselskabet og har til formål at støtte flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad. Legatet uddeles i portioner på 10.000 kr. eller mere.

De næste deadline for ansøgninger er 15. oktober 2022 og 15. april 2023.