Landskab på Samsø

Bogen om Samsøs landskaber

Hedeselskabet har givet støtte en bog om formidling af Samsøs skønne natur. Bogen er samtidig en præsentation af en række dilemmaer i benyttelse og beskyttelse af naturgrundlaget. 

Naturen set fra Samsø – Landskaber og natursyn i forandring portrætterer den forunderlige og fantastiske natur på Samsø i tekst og smukke fotos. Bogen stiller spørgsmålet, hvordan vi skal passe på naturen, landskabet og biodiversiteten, når vi udnytter den til land- og skovbrug, til turisme og daglig rekreation.

Istiderne har formet Samsøs landskaber, men blot gennem de sidste århundreder har den største forandringskraft været vi mennesker. Med klima- og biodiversitetskriser blæser nye vinde i balancen mellem natur, rekreation og landbrug.

Samsø er kendt for sin storslåede natur, særligt Nordby Bakker og Stavns Fjord, men samtidigt også for sine kartofler og gode grøntsager dyrket i den samske muld. Konflikten i dette samspil handler ikke bare om mange sjældne og rødlistede arter i fare for at forsvinde, men også om vores afhængighed af helt almindelige fugle, bier, træer, regnorme, svampe og bakterier i mulden, der med deres funktioner i økosystemet giver os afgrøder, brød og smør på bordet.

Naturen set fra Samsø spejler således den nationale og globale konflikt mellem natur og landbrug, hvor Samsø er et overskueligt mikrokosmos til den store diskussion.

Hedeselskabet på Samsø
Bogen indeholder afsnit om Hedeselskabets indsats via Det flyvende Korps på Samsø. Her tilplantede korpset tilbage i 1940'erne overdrevene i Nordby bakker og almindelig hegnsplantninger på øen.

Hedeselskabet har støttet bogen for dermed at være med til at fortælle historien om en øs udvikling og forandring fra et egentligt øsamfund til en ø, der på det globale plan er med til at sætte fokus på klima, natur og grøn omstilling.

Bogens forfattere
Knud Tybirk er biolog, ph.d., fra Aarhus Universitet. Tidligere ansat ved FAO i Sydamerika, forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, projektleder i Dansk Landbrugsrådgivning og i Samsø Kommune m.m. I dag er han senior innovation manager i Food & Biocluster Denmark, formand for Jordbrugsfonden SamsØkologisk og formand for Langemark Landsbylaug.

Bjarne Manstrup er afdelingschef for Naturafdelingen, Samsø Kommune. Bjarne er lærer på Naturvejlederuddannelsen og samtidigt naturvejleder på Samsø. Han er ivrig naturfotograf, sejler m.m.

Bogforside Naturen set fra Samsø

HER KØBES BOGEN

Bogen er udgivet af forlaget Turbine og koster 299,95 kroner. Den udkommer i august 2022 og kan bestilles her.

Bogen er udgivet med støtte fra Aage V. Jensen Fonden, Samsø Fonden, Århus Stiftstidendes Fond, Dansk Lokalhistorisk Forening og Hedeselskabet.