Arbejsgrupp omkring Byens Hus Mørke

Publiceret 11.12 2020

Byens hus i Mørke bliver grøn

Hovedgaden i Mørke har fået tilført et samlingssted i form af "Byens Hus" hvor byens borgere og gæster mødes til sociale og kulturelle aktiviteter.

Byens Hus blev taget i brug i vinteren 2019.

Nu har Hedeselskabets støttet projektet via medlemspuljen, hvor 25.000 kroner kan anvendes til at gøre udearealerne grønne.

Læs mere om projektet her.

Dit projekt?
Har du også et godt projekt i tankerne kan du som medlem af Hedeselskabet søge medlemspuljen inden 1. februar 2021.

Læs mere om ansøgninger til medlemspuljen her.