Arbejsgrupp omkring Byens Hus Mørke

Grønt i Mørke

Mørke på Djursland er blandt andet kendt fra projektet og programserien ’Lys i Mørke’, men nu bliver der også grønnere i Mørke. Et projekt Hedeselskabets medlemspulje har støttet. 

Mørkes hovedgade har gennemgået en renovering og har fået et nyt samlingssted – ’Byens Hus’. Det er et lyst og åbent samlingssted, som skal støtte op om et aktivt medborgerskab og være til gavn for mange i byen. Netop det er kendetegnende for landsbyen på Djursland, der er i færd med at etablere ’Byens Plads’ som en grøn oase i bymidten. 

Frivillighed og fællesskab
I starten af december mødtes en række lokale frivillige til fælles idéudvikling og arbejdsfordeling til projektet med at etablere Byens Plads. Rasmus Scharling Toft, der er borger og frivillig i Mørke samt bestyrelsesformand for ’Byens Hus’, fortæller: 

Kvaliteten ved mange landsbyer er et stærkt lokalt sammenhold. Vi får ikke noget foræret, så udviklingen hviler på det lokale initiativ. Men det er også det, der gør det charmerende og vedkommende at bo i en by som Mørke. Folk vil gerne fællesskabet og hinanden.

Det var Rasmus Scharling Toft, der som medlem af Hedeselskabet, søgte Hedeselskabets medlemspulje for at få en økonomisk håndsrækning til projektet om at gøre bymidten grønnere. Hedeselskabet uddeler hvert år 10 portioner á 25.000 kroner til projekter som initiativet i Mørke, hvor målet er at gøre byen grønnere. 

”Hedeselskabets medlemspulje blev oprettet i 2014 netop med det formål at støtte lokale projekter og ildsjæle, som ønsker at gøre en forskel for det lokalområde, de er en del af. Alle medlemmer af Hedeselskabet kan søge. Kriteriet er ’natur’ – at man trækker naturen ind i byen, skaber bedre adgang til eller sikrer viden om natur. Og så skal det være et projekt, som enten bliver til ved at lokale kræfter går sammen, eller at det er til gavn for lokalområdet,” fortæller Vibeke Højen, projektchef i Hedeselskabet. 

Et grønt idékatalog
Udearealet for Byens Hus består indtil videre af en flot buet plads foran huset udført af to forskellige typer genbrugstegl og ellers af faststampet ral både foran og bag huset. 

De frivillige i Mørke har udviklet et idékatalog til at gøre området grønnere. Kataloget indeholder ord og begreber som Vild med vilje, biodiversitet, klimabed til opsamling af overfladevand, parkering, nem vedligeholdelse, afskærmning og meget mere. Hen over de kommende måneder vil idéerne blive udmøntet til en konkret plan og forhåbentlig være klar til forårets plantesæson.    

Plantedag i 2022
På en solrig første maj i 2022 blev der endelig kaldt til plantedag i Mørke. Der blev plantet to store hvidtjørn - kendt fra mange læhegn på egnen - bærmispel, gedeblad, guldjordbær mm.

Projektet er støttet af Hedeselskabets medlemspulje, NRGi’s Værdipulje og er desuden finansieret af lokale midler. 

Plantedag i Mørke ved Byens Hus Hvidtjørn
Plantedag i Mørke ved Byens Hus
Sommerdag Byens Hus i Mørke

BYENS HUS

Byens Hus erstatter et nedslidt erhvervsbyggeri og er en betydelig del af Mørkes byfornyelse og forskønnelse.
Husets placering og udformning giver plads til nyt rum og udemiljø og nu skal "Byens hus" udvides med "Byens Plads".

"Byens Plads" er en åben, lys og grøn plads hvor man kan tage ophold. Her kan man samles i forbindelse med aktiviteter i "Byens Hus". 

"Byens Plads" er en grøn oase midt i byen, der dyrkes og passes af lokale frivillige og bla rummer en "Byens krydderihave". Her er også plads til parkering for Byens Hus gæster.

Læs mere om huset her.