Da Hedeselskabet er en selvejende institution med status som erhvervsdrivende fond vil overskuddet af Hedeselskabets kommercielle aktiviteter ikke blive udbetalt til en stribe aktionærer. I stedet investerer Hedeselskabet pengene i for eksempel innovation og i at gøre Danmark til et bedre sted at være for de fremtidige generationer. Det gør vi ved at dele penge ud til forskellige formål.

Hedeselskabets medlemmer har en stor viden om, hvad der foregår af spændende lokale initiativer rundt om i landet. Den viden vil vi gerne trække på, så vi sikrer os, at Hedeselskabet investerer sine midler i de bedst tænkelige projekter, som understøtter Hedeselskabets formål og vision.

Hvad støtter vi?

Vi prioriterer projekter med udgangspunkt i følgende kriterier:

 • der er i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf og vision.
 • har god lokalforankring.
 • giver mulighed for at skabe rammerne for et attraktivt lokalsamfund, der kommer mange mennesker til gode.
 • der er synligt for mange mennesker i lokalsamfundet.
 • hvor den samlede projektsum (ekskl. egenfinansiering) ikke er uforholdsmæssig større end uddelingssummen på 25.000 kroner.
 • der igangsættes efter tilsagn om støtte fra Hedeselskabet.

Hvad støtter vi ikke?

 • Projekter, hvor der ikke er sikret en efterfølgende drift.
 • Opførelse af offentlige bygninger, privat bolig- og erhvervsejendomme og vedligeholdelse af disse.
 • Opkøb af fast ejendom herunder skov.
 • Drift af privat virksomhed.
 • Uddannelse, studierejser og lignende.
 • Religiøse og politiske formål.

Hvilke krav stiller vi?
Modtageren af støtte fra Hedeselskabet er forpligtiget til i videst muligt omfang og i samarbejde med Hedeselskabet:

 • at deltage i offentliggørelse af støtten via udsendelse af pressemeddelelser, presseinvitation, indvielse og lignende aktiviteter.
 • at offentliggøre støtten på relevant hjemmeside - hvis muligt - med link til Hedeselskabets hjemmeside og gengivelse af Hedeselskabets logo.
 • at opsætte sponsorskilt med Hedeselskabets logo (alternativ gengivelse i kolofoner ved digitale og trykte medier).
 • at omtale støtten og gengive Hedeselskabets logo ved udgivelse af publikationer omkring det støttede projekt.
Sommerfugl

Sådan søger du

Du kan søge om støtte hos os ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema. Hent ansøgningsskema. 

Ansøgning sendes til:
Hedeselskabet
Medlemspuljen
Klostermarken 12
8800 Viborg

Eller på e-mail til projektansogning@hedeselskabet.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte medlemschef Peter Kock Hansen på tlf. 4416 8035 eller på e-mail pkh@hedeselskabet.dk

Bemærk
Vi bekræfter modtagelsen af alle ansøgninger. Derfor bedes du kontakte os, såfremt du ikke modtager en bekræftelse pr mail inden for et par dage.

Deadline

Det er Hedeselskabets medlemsudvalg, der behandler ansøgningerne om støtte. Ansøgningsfristen for første runde er 1. februar og for anden runde 1. juli.

Der kan forventes svar på ansøgningen omkring 1. april (første runde) og 1. oktober (anden runde).

Sølund 2000

Dem har vi støttet via medlemspuljen

Læs om mange spændende projekter, som er initieret og igangsat af vores medlemmer - og støttet via medlemspuljen gennem årene.

Brylle vandskov -Foto Peter Clausen
Tjek også muligheden for at søge til

Større projekter

Hvis du har en god idé eller et konkret projektforslag, som mangler økonomisk støtte i lidt større skala, så læs mere om mulighederne hos Hedeselskabet her.