Plantning ny skov planter

BLIV KLIMASKOVEJER

Som ejer af en klimaskov, kan vi tilrettelægge skoven helt efter dine ønsker. Hedeselskabet hjælper med alt det praktiske i hele processen fra opkøb af areal til skovrejsning og forvaltning af området. Alle certifikater, CO2-kvoter og indtægter fra skovdrift tilfalder ejeren. Kontakt os for at høre mere om en skræddersyet klimskov.  

Blandet skov fotograferet med drone

BLIV KLIMASKOVSPONSOR

Som sponsor giver du et beløb til, at der kan blive rejst skov og udviklet naturværdier på et areal, som Hedeselskabet administrer. Sponsorer får ret til markedsføring/branding af CO2-effekten fra skoven.

OM KLIMASKOVEN

DDH Forest varetager Hedeselskabets skovejerskab i både Danmark, Baltikum og Frankrig

Hvad hjælper vi med?

 • Identificering af velegnet jord til klimaskove

 • Design af skovens indretning

 • Klargøring af jorden og tilplantning

 • Forvaltning af skoven

 • Dokumentation og rapportering af driften
   

Skovrejsning i HedeDanmark

Hvad får du ud af at eje klimaskov?

 • Direkte indflydelse på, hvad skoven skal indeholde og kunne

 • Ret til den CO2-effekt, skoven skaber

 • Ret til markedsføring af CO2-effekt i bl.a. grønne regnskaber

 • Ret til medarbejder-/kundeevents i skoven (fx jagt, ture, aktiviteter)

 • Indtægter fra eventuel skovdrift

Lærketræ

Hvorfor klimaskov?

Skov er det mest effektive værktøj til at binde og lagre CO2, og er et vigtigt redskab til at forbedre vores CO2-aftryk. Samtidig forbedrer og sikrer skov kvaliteten af vores drikkevand og skaber rekreative rammer for borgere. I Hedeselskabet hjælper vi danske virksomheder med at etablere egen klimaskov til glæde for naturen, klimaet, medarbejdere og kunder.

Spirer

Interesseret?

Er I interesseret i at blive klimapartner, kan I kontakte os og sætte et indledende møde op. Hedeselskabet har gennem mere end 150 år arbejdet med skovrejsning, skovdrift, rådgivning, og vi er stadig en af Danmarks største private skovejere. 

Forside klimaskovbrochure juni 2021

Konceptet: Klimaskov - for fællesskabet

Vores koncept gør det muligt for virksomheder, organisationer og privatpersoner at etablere deres egen klimaskov i Danmark til gavn for naturen og klimaet – og til glæde for os i dag og for vores børn og børnebørn.

Klimaskov bogen

Bog om skoven som CO2-binder

”Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet” er titlen på udgivelsen, hvor forskere og praktikere i fællesskab opfordrer til et paradigmeskift i både den offentlige debat og i den danske skovdrift.

Jens Michael Frank

Vores samarbejdspartnere tæller i dag med bl.a. COOP, NRGI, ScanEnergi og Skagerak