Klimaskov bogen

Publiceret 23.09 2019

Ny bog om skoven som CO2-binder

Mandag den 30. september udkommer bogen ”Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet”, som blandt andet Hedeselskabet har støttet udgivelsen af. Her opfordrer forskere og praktikere i fællesskab til et paradigmeskift i både den offentlige debat og i den danske skovdrift.

Bag bogen står seniorforsker Palle Madsen og Ph.d. Anders Tærø Nielsen, skovrider Per Hilbert, fra branchefællesskabet Skovdyrkerne, samt skovrider Esben Møller Madsen, der har arbejdet med praktisk skovdrift i Danmark og udlandet i mere end 40 år.

Ifølge forfatterne håndteres klimaudfordringer og reduktion af CO2-belastningen bedst gennem udvikling af klimaskove. Det er skove, der drives bæredygtigt, og hvor driften kombinerer en høj tilvækst med en stor variation og kontinuitet i naturen. Herved opnår man såvel en høj CO2-binding og mange levesteder, der sikrer biodiversiteten.   

Den danske CO2-udledning vil kunne reduceres med 30 procent ved blot at øge det danske skovareal, så det kommer til at udgøre en fjerdedel af Danmarks areal. Et mål som kan nås ved investeringer på 15 milliarder forudsat uændrede EU-tilskud til de tilplantede landbrugsarealer. Øges skovenes areal yderligere til lidt over en tredjedel, kan udledningen af CO2 reduceres med 50 pct.

Bogen (ISBN 978-87-971672-0-5) kan købes via boghandelen fra mandag den 30. september 2019.  

Læs mere om bogen her.

Se video med hovedbudskabet her.

 

Klimaskoven

”Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet” af Palle Madsen, Anders Tærø Nielsen, Per Hilbert og Esben Møller Madsen